Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden


Dag
Tijd
Groep
Maandag
8.45 uur - 14.45 uur groepen 1 t/m 8
Dinsdag 
8.45 uur - 14.45 uur groepen 1 t/m 8
Woensdag 8.45 uur - 12.30 uur groepen 1 t/m 8
Donderdag 8.45 uur - 14.45 uur groepen 1 t/m 8
Vrijdag 8.45 uur - 12.00 uur groepen 2 t/m 4
Vrijdag 8.45 uur - 14.45 uur groepen 5 t/m 8

Continurooster

Wij hanteren het continurooster. Dat betekent dat alle kinderen overblijven op school. Kinderen nemen hun eigen lunchpakket en drinken mee voor de middagpauze en eten in de klas, onder leiding van de eigen leerkracht.

Samen naar binnen

De school is elke ochtend open vanaf 8.15 uur. De leerkrachten zijn dan in hun lokaal bezig met de laatste voorbereidingen voor de dag. Hierna is er voor de leerkrachten een moment van ontmoeting in de hal. De kinderen mogen voor schooltijd niet naar binnen. Wanneer u als ouder een belangrijk punt heeft om door te geven, loopt u dan alleen naar binnen.

De pleinwacht begint om 8.35 uur. Er is dan toezicht op het plein. De bel gaat om 8.40 uur. Dit is een teken voor de kinderen om zich op te stellen op de aangewezen plek. De leerkracht komt hen hier ophalen om gezamenlijk naar binnen te gaan.