Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ontwikkelingen

Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Onderwijs is voortdurend in beweging en er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor verbetertrajecten en ontwikkelpunten. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. De kwaliteit staat en valt met de bekwaamheid van de leerkrachten. Nascholing van teamleden hoort daar ook bij. Teamleden bezoeken regelmatig studiedagen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Er zijn ook teamleden die zich specialiseren op bepaalde vakgebieden zoals de Dalton coördinator, de Interne Cultuur coördinator, de ICT er, de intern begeleider, onderbouw coördinator, oriëntatie op het vroeg vreemde talen onderwijs. Hiernaast is er regelmatig scholing op het gebied van de basisvakken.

Ontwikkelingsgebieden

  • Het Daltononderwijs
  • De PBS-structuur
  • Passend Onderwijs 
  • ICT: het inzetten en ontwikkelen van de juiste middelen en leerlingen hiermee goed leren omgaan
  • Kunst & Cultuur: het neerzetten van leerlijnen met een opbouw voor de groepen 1 t/m 8 voor beeldend onderwijs, muziek, drama, kunstoriëntatie en het cultureel erfgoed.
  • Wetenschap en Technologie: bij leerlingen een natuurlijke onderzoeksmatige houding bewerkstelligen 

Deze ontwikkelingen zijn beschreven in het meerjaren schoolplan