Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR/GMR

Onze medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van ‘t Twiespan bestaat uit personeelsleden en ouders. De taak van de MR is mee te denken, mee te praten en (in bepaalde gevallen) mee te beslissen over zaken die met de school te maken hebben. Ouders kunnen over schoolzaken terecht bij de MR en bij de directie. De directie treedt op verzoek van de MR op als adviseur. Het e-mailadres van de MR is: mr-twiespan@viviani.nl.

Personeelsleden zijn: Floor Frieling, Anette Uneken en Inge Rienties.
Oudergeleding: Rob Boelen, Daan de Jonge en Nicky Middelburg.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zitten afgevaardigden van de medezeggenschap van alle scholen van de stichting. De GMR houdt zich bezig met school overstijgende zaken, zoals het beleidsplan en personeelsbeleid.