Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

Leren en persoonlijke ontwikkeling

Op CB Twiespan heerst een pedagogisch klimaat waarin gezien, gehoord en gewaardeerd wordt. Veiligheid is daarvoor de basis. We werken professioneel en doelgericht aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Voor ons pedagogisch handelen gaan wij uit van het PBS programma.
Wij streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn voor alle leerlingen.
 

Christelijke daltonschool

CB Twiespan heeft een christelijke grondslag. Onze onderwijskundige identiteit ontlenen we aan de Dalton uitgangspunten. We geven de kinderen een optimale basis voor motivatie door veiligheid te bieden. Een kind mag voelen dat het erbij hoort, gewaardeerd en gezien wordt. Als een kind zich competent voelt, gaat het met meer plezier naar school, is meer gemotiveerd en betrokken, wil zich ontwikkelen en daarvoor verantwoordelijkheid dragen.
 

Brede vorming, cognitief, sportief en sociaal-emotioneel

Daltononderwijs staat voor een brede vorming, zowel cognitief, sportief en sociaal-emotioneel. Het draagt bij aan een sterke persoonlijkheidsontwikkeling, omdat het onderwijs bij leerlingen past en uitnodigend is en het zelfvertrouwen vergroot. Dit zorgt ervoor dat leerlingen uitdagingen aan durven te gaan om zich verder te ontwikkelen. Zij zijn hierdoor in staat uit te stromen op het niveau waarop zij zich naar eigen vermogen hebben ontwikkeld. Dalton is een manier van werken en omgaan met elkaar. Onze daltonschool schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak.
 

6 Dalton Kernwaarden

1.    Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid en Vertrouwen
2.    Zelfstandigheid
3.    Samenwerking
4.    Reflectie
5.    Effectiviteit / Doelmatigheid
6.    Borging
 

Preventieve aanpak gedrag vanuit het PBS en Dalton

Daltononderwijs werkt goed in combinatie met de PBS-structuur. PBS staat voor Positive Behaviour Support. Dit programma gaat uit van een preventieve aanpak in relatie met het gedrag van kinderen. Door vanuit afgesproken positieve gedragsverwachtingen te werken, creëren we een veilig en positief schoolklimaat. Dit stelt alle leerlingen in staat optimaal te profiteren van het onderwijs. Uiteraard werken we hierbij samen met de ouders.
 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Onderwijs en zorg zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. De ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling staat hierbij centraal en krijgt vorm vanuit ons daltononderwijs en de PBS-structuur. We dagen leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.
 

Meer informatie over Daltononderwijs

Meer informatie over ons onderwijs en de Dalton uitgangspunten vindt u in onze activiteitenkalender en in onze schoolgids.