Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De voorschool


Onze basisschool heeft ook een voorschool. Kinderen die 2,5 jaren zijn kunnen hier geplaatst worden. De voorschool is onderdeel van de basisschool. De directeur van de basisschool voert de regie over de voorschool en werkt nauw samen met Stichting Peuterwerk.

De voorschool beschikt over een mooie groepsruimte waar gedurende de week twee groepen worden opgevangen van maximaal 14 peuters tussen de 2,5 en 4 jaar. De kinderen worden begeleidt door 2 pedagogisch medewerkers (Ida en Gerda), aangevuld met een vaste vrijwilligster en/of stagiaire. Naast de peutergroep zitten de basisschoolklassen 1 en 2.

Het lokaal is licht en ruim en bevindt zich aan de voorzijde van school. De groepsruimte is zo ingedeeld dat er verschillende hoeken ontstaan. Zo is er een huishoek, een leeshoek, een bouwhoek, een atelier/knutselhoek en een themahoek. Grenzend aan ons lokaal hebben we een grote buitenspeelplaats, het peuter/kleuterplein, welke wij delen met de klassen 1 en 2 van de basisschool. Op dit plein staan diverse speeltoestellen en een grote zandbak. De speelplaats is afgeschermd met hekken.

Dagindeling
De peuters komen 3 dagen per week naar de voorschool. Een dagdeel op de voorschool heeft een vaste structuur en is ingedeeld rondom vaste onderdelen: kringmomenten, (buiten)spelen, fruit eten en drinken, themagerichte activiteiten, muziek- en beweeg activiteiten, wandelen en voorleesmomenten. Daarnaast besteden we aandacht aan alle seizoenen en aan speciale feestdagen, zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en Pasen. De pedagogisch medewerkers begeleiden, stimuleren, activeren en spelen mee.

VVE (Vroege Voorschoolse Educatie)
Op onze locatie werken we met de VVE methode: Peuter/Kleuterplein. Dit doen we gezamenlijk met de groepen 1 en 2 van de basisschool. Tijdens het schooljaar worden er 5 a 6 VVE thema’s aangeboden. Wij hebben hierover regelmatig overleg met de juffen van de klassen 1 en 2. 

Daarnaast werken wij met school gezamenlijk via de Daltonmethode. Dit is een onderwijsstroming waarin zelfstandigheid en samenwerken centraal staat. Een belangrijk principe in de methode: Leer het mij zelf te doen!  Door deze intensieve samenwerking ontstaat een mooie doorgaande lijn.

Praktische informatie
Voordat uw peuter geplaatst wordt op de voorschool plannen de pedagogisch medewerkers met u een huisbezoek (intakegesprek). Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de voorschool. Elke peuter krijgt een eigen mentor, een van de pedagogisch medewerkers, toegewezen. De mentor is verantwoordelijk voor het intakegesprek, voortgangsgesprek en de overdracht naar school.


Sfeer proeven
U bent van harte welkom om met uw dreumes/peuter eens binnen te komen lopen bij de voorschool om zo de sfeer te proeven en een indruk te krijgen. De pedagogisch medewerkers staan u graag te woord.
Inschrijfformulieren zijn bij de voorschool op te halen. Even bellen of mailen naar de voorschool voor meer informatie mag natuurlijk ook altijd.


Openingstijden
Groep rood: maandag van 8.30 uur tot 14.30 uur
        woensdag van 12.30 uur tot 16.30 uur
        donderdag van 8.30 uur 14.30 uur

Groep blauw   dinsdag van 8.30 uur 14.30 uur
          woensdag van 8.15 uur tot 12.15 uur
          vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur


Een groet van pedagogisch medewerkers Ida en Gerda.

Voorschool Twiespan
Tel: 0640145397
Mailadres: twiespan@stichtingpeuterwerk.nl