Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod

Behandeling van de leerstof

In de wet Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen moeten leren. Bij elk vak zijn de kerndoelen en referentiekaders aangegeven. Hierbij hebben wij zorgvuldig methoden gekozen die bij het Daltononderwijs aansluiten. De leerkracht zorgt ervoor dat alle leerstof wordt behandeld.

Toegepaste onderwijsmethoden

Wij werken voor de verschillende vakken met de volgende methoden:

 •  Godsdienstige vorming / burgerschapsvorming: Trefwoord
 • Voorbereidend taal/rekenen/lezen/ ontwikkelen van begrippen: Kleuterplein
 • Rekenen & Wiskunde: Alles Telt Q
 • Taal / spelling: TaalVerhaal.NU
 • Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen
 • Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip Goud/ Estafette
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Voortgezet technisch lezen: Lees Estafette
 • Verkeer: Op voeten en fietsen (groep 5 en 6), Jeugdverkeerskrant (groep 7 en 8)
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Leefstijl en PBS-­lessen
 • Muziek: 1,2,3 Zing!
 • Aardrijkskunde/ Geschiedenis/ Natuur en techniek: Blink geïntegreerd 
 • Engels: Take it easy
 • Bewegingsonderwijs: Bewegingslessen basisonderwijs deel 1 en 2
 • Kunstzinnige oriëntatie: Laat het Zien. Hiernaast nemen we deel aan Compenta Kunst met Kwaliteit.