Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Informatie voor ouders:

Wij hechten veel waarde aan open communicatie en informatieverstrekking. Met regelmaat ontvangen ouders in de mailbox de Twiespan informatiebrief, hierin opgenomen algemeen nieuws vanuit de school en de groepen. Ook via de website en Klasbord informeren we ouders.
Via de Klasbord-app hebben de ouders de mogelijkheid om een specifieke groep te volgen.

Ouderportaal

In het ouderportaal  stelt de school informatie beschikbaar voor ouders. U kunt er de jaarkalender met alle vakanties en vrije dagen zien, maar vooral individuele gegevens van uw kind; van toetsresultaten tot verzuim.