Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 1

 

 

 

Welkom in groep 1

We zijn een groep waar de jongste kleuters instromen. De leerkracht is Gerrie Reurink die soms ondersteund wordt via de hulp van een onderwijsassistent.

We starten de dag elke ochtend in de kring met een dagopening uit Trefwoord.
Op alle dagen is er takentijd. We werken met Kleuterplein en de ontwikkelingsthema's die daarin aan bod komen.
In de kring doen we gezamenlijk taal- en rekenactiviteiten. We zingen liedjes die bij een thema passen en gebruiken daarbij de muziek methode "1 2 3 - Zing".
Op dinsdag is er een interne boekenruil uit de collectie van de centrale bibliotheek. Op deze dag heeft Gerrie haar werkzaamheden betreffende het onderbouw coordinator schap en is  er een andere leerkracht in de groep. Dit is juf Anne Fleur. 
Op woensdag hebben we kleutergym in het speellokaal gegeven door een vakleerkracht. In dit speellokaal is er ook de mogelijkheid om te spelen met groot materiaal.

We hebben een continurooster en dat betekent dat maandag, dinsdag en donderdag de kinderen op school hun brood opeten. Op woensdag zijn de leerlingen om 12.30 uur vrij.