Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 0 & 1a


 

Welkom in groep 1

We zijn een groep met 14 kinderen en 2 juffen Gerrie en Marjolijn. We starten de dag in de kring met een dagopening uit Trefwoord.
Op alle dagen is er takentijd. We werken met Kleuterplein en de thema's die daarin aan bod komen.
In de kring doen we gezamenlijk taal- en rekenactiviteiten. We zingen liedjes die bij een thema passen en gebruiken daarbij 123-Zing.
Op dinsdag is er een interne boekenruil uit de collectie van de centrale bibliotheek en is juf Chantal in de groep. Gerrie is die dag werkzaam als onderbouw coördinator.
Op woensdag hebben we gym in het speellokaal met groot materiaal.

We hebben een continurooster en dat betekent dat maandag, dinsdag en donderdag de kinderen op school hun brood opeten. Op woensdag zijn de leerlingen om 12.30 uur vrij.